رای اعتماد به گودرزی نشانه حمایت مجلس از دولت خواهد بود

Date : 2013-11-16

محمدرضا تابش اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس در بررسی رای اعتماد به سه گزینه قبلی دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان فقط به بررسی های فنی و تخصصی اکتفا می کردند بدون شک هر سه گزینه می توانستند رای اعتماد را کسب کنند. از سوی دیگر اگر قرار باشد به مسائل سیاسی هم توجه کنیم باید بپذیریم درباره فردی که به عنوان وزیرپیشنهادی به مجلس معرفی می شود از نهادهایی مانند وزارت اطلاعات استعلام شده و این فرد صلاحیت سیاسی اداره وزارتخانه را دارد.

وی ادامه داد:اگر در بررسی صلاحیت چهارمین گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت ورزش وجوانان صرفا مسائل فنی وتخصصی مورد توجه قرارگیرد، محمود گودرزی کار دشواری برای کسب رای اعتماد مجلس نخواهد داشت چون هم از نظر ورزشی کارنامه قابل قبولی دارد و هم سابقه سیاسی اش جایی برای بهانه جویی باقی نمی گذارد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت در عرصه سیاست خارجی وارد رویارویی نفس گیری با کشورهایی شده است که می خواهند با تحریم و محدودیت عرصه را بر ملت ایران تنگ کنند. رای اعتماد مجلس به محمود گودرزی و تکمیل کابینه می تواند نشانه حمایت مجموعه حاکمیت به خصوص مجلس از دولت در این شرایط حساس باشد.

وی با اشاره به حاکم شدن نگاه سیاسی در بررسی رای اعتماد به گزینه های پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش وجوانان گفت: به غیر از وزارتخانه هایی که ماهیت کارشان سیاسی است، دخالت سیاست در سایر وزارتخانه ها مانند سمی مهلک عمل می کند، زیرا نوع نگاه در بررسی عملکرد این وزارتخانه ها باید صرفا تخصصی و فنی باشد.

تابش افزود:ورزش ایران مشکلات زیادی دارد و بلاتکلیفی این وزارتخانه در چند ماه گذشته علاوه بر افزودن برباراین مشکلات، تاثیری منفی بر روحیه جوانان و ورزشکاران گذاشته است.

وی درباره شانس محمود گودرزی برای کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس گفت: با توجه به فشار افکار عمومی، گزینه چهارم دولت شانس بیشتری برای کسب رای اعتماد مجلس دارد به خصوص اینکه از نظر سیاسی هم حساسیتی روی او نیست.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها مشکل برای کسب رای اعتماد گودرزی این است که وی به دلیل تعطیلی یک هفته ای مجلس، زمان کمی برای معرفی خود به نمایندگان داشت.