نخستین انتصاب گودرزی دروزارت ورزش

Date : 2013-11-22

دکتر عبدالحمید احمدی، رییس انجمن نویسندگان، عکاسان و خبرنگاران ورزشی طی حکمی از سوی محمد گودرزی ، وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس شورای راهبردی و مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان منصوب شد.

این نخستین حکم محمود گودرزی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی است.

گودرزی پیش از اعلام کرده است که تغییری در مدیران و معاونان وزارت ورزش و جوانان نخواهد داد.